Üniversite Çalışmaları Haziran 28th, 2011

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimi Boyunca Eğitimi Görülen ve/veya Üzerinde Çalışmalar Yapılan Dersler

Yazar Gül Çiçek Zengin
ÇALIŞMA ADI DURUM
KORUNMAYA MUHTAÇ GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU ÖRNEĞİ İndir
BELEDİYELER VE SOSYAL HİZMETLER; İSTANBUL, İZMİR İLİ VE KARŞIYAKA İLÇESİ ÖRNEĞİ İndir
ÖZÜRLÜLERİN TOPLUM İÇİNDEKİ YERİ VE SORUNLARI İndir
YAŞLILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BOYUTU İndir
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SOSYAL YARDIM-HİZMET İndir
YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SYDV’NİN YERİ İndir
ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE İŞGÜCÜNÜN SEÇİMİ İndir
DEVLETİN DEĞİŞEN YÜZÜ VE SOSYAL GÜVENLİK İndir
ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE İŞÇİ KATILIMI İndir
TOPLU PAZARLIĞIN ADEMİ MERKEZİLEŞMESİ İndir
SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMININ ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN İNCELENMESİ VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ İndir
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN FİNANSMANI İndir
SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMETLER İndir
SAĞLIK HİZMETİ İndir
SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMININ DEĞİŞİK AÇILARDAN İNCELENMESİ İndir
DÜNYADAKİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKİYEDE Kİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İndir
ÖZÜRLÜLERİN SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİĞİ İndir
TOPLU PAZARLIĞIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ İndir
ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE TOPLU PAZARLIK İndir
ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ İndir
SOSYAL TAZMİN VE TEŞVİK İndir
YOKSULLUK İndir
YOKSULLUK VE GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI İndir
İŞGÜCÜ PİYASASI VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA DÖNÜŞÜM İndir
AHİLİK SİSTEMİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İndir
AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL TARAFLAR VE İŞLEVLERİ İndir
EĞİTİM HİZMET KOLUNDA TOPLU GÖRÜŞMELER İndir
İŞ YAŞAMINDA DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK İndir
AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELERDE İSTİHDAM BÜYÜMESİ, İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ VE İŞSİZLİK İndir
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM POLİTİKALARI İndir
ÖZELLEŞTİRME VE SENDİKACILIK İndir
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE SERBEST BÖLGELER İndir
KISMİ ÇALIŞMA İndir
İSVEÇ’TE TOPLU PAZARLIK İndir
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İndir
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY İndir
TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ VE İŞSİZLİK İndir
NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ ALANLAR VE ÖDÜLE HAK KAZANMA KONULARI İndir
SOSYAL DIŞLANMA İndir
SOSYAL DİYALOG İndir
İŞ GÜVENLİĞİNDE GERİBİLDİRİM İndir
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ İndir
İŞTEN AYRILMA NİYETİ, STRES VE DOYUM İndir
İŞ TATMİNİ VE İŞGÜCÜ DEVİR HIZI İndir
KARAR ALMAYA KATILIM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İndir