Tezleri Haziran 28th, 2011

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yazar Gül Çiçek Zengin

Yüksek Lisans Tezi: “Sosyal Güvenlik Destek Primi’nin Kayıtdışı İstihdam Üzerindeki Etkisi”

Doktora Tezi: “İşletmelerde Devamsızlık Eğilimi; Nedenleri ve Sonuçları Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde Alan Araştırması” (Yazım Aşamasında)