Projeler Aralık 17th, 2012

İzmir Kalkınma Ajansı “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri” Mali Destek Programına Çıktı

Yazar Gül Çiçek Zengin

Programın Adı: Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri

Programın Amacı:

 • “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri”nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • KOBİ’ler
 • Birlikler
 • Kooperatifler
 • Belediyeler
 • İl Özel İdaresi
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Üniversite Rektörlükleri
 • OSB’ler

Programın Öncelikleri:

 • Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

Destek Miktarı ve Oranı:

 • Toplam Bütçe: 15.000.000 TL (Kar Amacı Güden), 10.000.000 TL (Kar Amacı Gütmeyen)
 • Asgari Tutar: 100.000 TL
 • Azami Tutar: 1.000.000 TL
 • Asgari Destek Oranı: %10
 • Azami Destek Oranı: %50 (Kar Amacı Güden), %75 (Kar Amacı Gütmeyen)

Proje Süresi:

 • Asgari süre: 6 Ay
 • Azami süre: 12 Ay

Son Başvuru Tarihi:

 • 01.03.2013

 

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız