Makaleler Şubat 18th, 2015

Nasıl CEO olunur?

Yazar Gül Çiçek Zengin

Son yıllarda “CEO” ünvanını çok fazla duymaya başladık. Artık büyük firmaların hemen hemen hepsinin bir CEO’su var. Peki CEO kimdir? CEO, ingilizce karşılığı “Chief Executive Officer” olan, yönetim kurulu başkanının altında, genel müdürlük görevinin üstünde olan bir yöneticilik görevidir. Yönetim kurulu ile icra kurulu arasında bağlantıyı gerçekleştirmektedir.

Görevi süresinde yönetim kurulunun aldığı kararlar ve hedefler doğrultusunda şirketi yönetmekte, şirketlerin birinci var oluş amacı olan karlılık olgusunu en üst düzeyde gerçekleştirebilmek için stratejiler geliştirmektedir.

Peki CEO mu doğulur? Yoksa olunur mu? CEO olmak isteyen öğrenciler, çalışanlar ne yapmalı?

Uluslararası tepe yöneticilerini seçme ve yerleştirme yapan bir firma 70 CEO ile mülakat yaparak DNA’sını araştırıyor. Araştırma sonucunda CEO olmanın en önemli parçasının kendini geliştirmek olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü CEO’ların sadece yüzde 11’inin kendini geliştirmeye gerek duymadan CEO oldukları belirlenmiş.

Başka bir araştırmada ise genel özellikleri incelenmiş. Bu araştırma sonucuna gore ise CEO’ların yüzde 97’sinin evli ve ortalama 3 çocuk sahibi, yüzde %98’inin erkek, yüzde 37’sinin gözlüklü, yüzde 11’inin kel, yüzde 36’sının saçları biraz dökülmüş, yüzde 53’ünün ise tamamen saçlı olduğu tespit edilmiş. Ayrıca yüzde 99’u üniversite mezunu olup yüzde 29’u MBA yapmış.

Bu sonuca gore üniversite mezunu, MBA yapmış, erkek, evli, 3 çocuk sahibi iseniz ve saçlarınız dökülmemiş ise CEO olma ihtimaliniz çok yüksek. Eğer kadınsanız CEO olmak için daha çok uğraşacaksınız demektir.

CEO olmak için hangi bölüm okunmalı

CEO’ların okuduğu özel bir bölüm yok. Genellikle mühendis olanlar bu göreve getiriliyormuş gibi görünse de diğer bölüm mezunları da CEO olabilmektedir. Önemli olan okuduğu bölüm değil iş hayatı boyunca edindiği tecrübedir. Fakat tecrübenin sadece kendi uzmanlık alanında değil şirketin üretim ve idari tüm faaliyetlerinde edinilmiş olması gerekmektedir. Çünkü CEO’lar, şirketin sürdürülebilir başarısını sağlamak için üretimden finansa, satınalmadan satış-pazarlamaya kadar tüm süreçlere hakim olmalıdır. Ayrıca şirketin sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmesi için stratejiler geliştirirken sadece karlılığı değil, çevreye, çalışanlara ve tüm paydaşlara karşı sorumluluğunu unutmadan çalışmalar yapması gerekmektedir.

CEO olmak için hangi özellikler gerekli

CEO’larda ortaya çıkan en belirgin özellikler; doğru karar verebilme, kararlılık, farklı düşünme, motivasyon, geleceği öngörebilme, kişileri analiz edebilme ve iş bitiriciliktir. Fakat en önemli özelliklerinin çok iyi iletişim kurabilmeleri olduğunu düşünüyorum. İş hayatım boyunca birçok CEO ile tanışma ve CEO olabilecek eğitimi almış, iş tecrübesini edinmiş fakat CEO olamamış kişilerle karşılaştırma fırsatım oldu. Aralarındaki en büyük fark CEO’ların daha sosyal olmaları ve paydaşlarla daha iyi iletişim kurabilmeleriydi. Yani şirketleri sadece matematiksel zeka ile değil sosyal zeka ile yönetebilecek yapıda olmalarıydı.

Sonuç olarak, CEO olmak isteyenler hem iyi eğitim almalı, hem disiplinli, planlı çalışmalı, teknik, yönetsel ve en önemlisi sosyal becerilerini sürekli geliştirmelidir.