Makaleler Mayıs 27th, 2012

KOSGEB Projeleri Değerlendirme Kriterlerinde Hizmet Merkezleri Arasındaki Farklılıklar

Yazar Gül Çiçek Zengin

Ülkemizde 75 civarında KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. Mevzuat aynı olsa da her Müdürlük kendi insiyatifinde desteklere karar vermekte ve uygulamaktadır. Bürokratik açıdan işleri kolaylaştırsa da Hizmet Merkezleri uygulamaları arasında farklılıklar yaratmaktadır.

KOSGEB’e sunulan Projeler, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Söz konusu kurul KOSGEB yetkilileri, Sanayi/Ticaret Odası yetkilisi ve Üniversite Öğretim Üyelerinden olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Mevzuatta açıkça belirtilmeyen destek kalemlerine bu kurul karar vermektedir.

Destek kararırının Kurulun insiyatifine bırakılmasının avantajları olsa da Hizmet Merkezleri uygulamaları arasında farklılıklar yarattığından işletmeler açısından dezavantaj oluşturmaktadır. Örneğin; ar-ge, inovasyon destek programı kapsamında hazırlanan projeye, bir kurul seri üretime yönelik makine ekipman alımına izin verirken, başka bir Merkezdeki kurul izin vermediği gibi diğer destek kalemlerini de azaltmaya çalışmaktadır.

Peki hangisi doğru? İki rakip işletmenin benzer projeler için farklı Hizmet Merkezlerine verdiği projelerden bir tanesinin her kalemi desteklenirken diğerinin desteklenmemesi haksızlık değil mi?

Bence KOSGEB destek programları mevzuatı ve değerlendirilme kriterleri yeniden ele alınarak revize edilmeli.Değerlendirme kriteri için puanlandırma tablosu olmalı ve belli puan üzerindeki işletmelere destek verilmeli. Bu şekilde işletmeler, hangi konularda kaç puan aldığını görerek eksik olduğu alanları düzeltme imkanını yakayabilir.

Ayrıca KOBİ Proje Destek Programında kafama takılan birkaç konu hakkında bilgi almak için Hizmet Merkezi Müdürlüğünü aradığımda bu konuya Kurur karar verir şeklinde cevap alıyorum. Örneğin Genel Destek Programı kapsamında yararlanılacak tanıtım desteği için bazı kriterler bulunmaktadır (Kosgeb logosu, web adresi, basım tarihi, sayfa ve basım adedi vb.). Bu kriterler KOBİ Proje Destek Programı çerçevesinde yazılacak projede alınacak olan tanıtım desteği için de geçerli mi diye sorduğumda Kurul karar verir deniyor. KOSGEB’in bu belirsizliği gidermesi için bir an önce çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum.