Makaleler Şubat 18th, 2015

KOBİ’lerin ihtiyaçları neler?

Yazar Gül Çiçek Zengin

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin kısaltılması olan KOBİ’, kendi içerisinde mikro ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli olarak ayrılıyor. Ülkemizdeki firmaların yüzde 99‘unu KOBİ’ler oluşturuyor.

2012 yılı TÜİK verilerine göre istihdamın yüzde 76‘sı, maaş ve ücretlerin yüzde 53‘ü, cironun yüzde 63‘ü, ithalatın yüzde 38,5‘i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ülkemiz 2023 vizyonuna, ihracatın yüzde 62‘sini gerçekleştiren KOBİ’ler sayesinde ulaşabilir!

Dinamik, girişimci, büyüme gücüne sahip ve dünyaya açılarak sürdürülebilir büyümeye ulaşacak olan KOBİ’ler ekonominin en önemli hareket noktasıdır. Bu hareket noktası ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmediği sürece ülke büyüme ve kalkınmada istediği hedefe ulaşamaz.

Peki KOBİ’lerin ihtiyaçları neler?

Bu konu her yıl yapılan KOBİ zirvelerinde de tartışılmasına rağmen radikal çözümler maalesef üretilemiyor. Son yıllarda hibe ve desteklerin oranı artsa da bu desteklerden yararlanabilecek kapasitede işletmelerin sayısı çok az.

KOBİ’ler bankalara ödedikleri faiz yükünü düşürmek istiyor!

Özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerde finansmana erişim zor, bankalardaki kredibilite oranları çok düşük. İşletmeler sabit giderlerini karşılamakta zorlandıkları için bankalardan kredi çekme yoluna gitmekte ve yüksek faiz oranları ile geri ödemektedir.

İşletmelerin bir çoğunun kar edememesine rağmen vergisini ödemek zorunda olduğundan işletme kasasında hiç para kalmamaktadır. Giderlerini karşılamak ve hatta vergi borcunu ödemek için yine bankaya başvurmaktadır. Bu da bankalara kaptırılan kolun kurtarılmasını neredeyse imkansızlaştırmakta, yeni yatırımların yapılmasını engellemektedir.

KOBİ’ler ücret maliyetlerinin düşürülmesini istiyor!

İşletmeler üzerindeki en büyük yüklerden biri de sosyal güvenlik primleridir. İşverenin cebinden çıkan 100 TL’nin yaklaşık olarak 55 TL’si işçinin cebine giriyor, geriye kalan prim olarak devlete ödeniyor.

2008 yılında çıkan istihdam paketinde sosyal güvenlik primlerini destekleyen unsurlar olmasına rağmen işçi ve işverelen lehine işleyen sonuçlar elde edilememiştir. Çünkü işverenlerin bu desteklerden yararlanabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Ancak nakit sıkıntısı nedeniyle birçok işletme bu teşvikten faydalanamıyor.

İşverenler işçiye daha fazla ücret ödemek istemesine rağmen prim yükünden dolayı ücret artışları yapamamakta yada kayıtdışılığa yönelmektedir.

KOBİ’ler dünyaya açılmak istiyor!

İşletmeler karlılıklarını artırmak, iç pazardaki müşterilere bağımlılığını azaltmak, pazardaki dalgalanmalardan en az etkilenmek için dünya pazarından pay almak zorundadır.

2023 hedeflerine ulaşmada en önemli yapı taşı olan ihracatı artırmak için devletin birçok destek ve teşviği bulunmaktadır. Ancak işletmelerin birçoğunun kurumsal yapıdan uzak olması, hiç bilmediği pazarda ticari olarak hata yaparak mali açıdan kayıp yaşama korkusu ve desteklerden tam olarak haberdar olamaması nedeniyle ihracata giriş yapamamıştır.

KOBİ’lerin ihracata ilk girişlerinde mali destek dışında tecrübeli, güvenilir bir yol göstericiye ihtiyacı vardır.