Makaleler Ağustos 23rd, 2013

İşverenler şimdi ne yapacak?

Yazar Gül Çiçek Zengin

Geçen yıl Haziran ayında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilen yükümlülükler işverenler için oldukça ağır yaptırımlar içermekte. Peki bu yaptırımlar neye göre belirleniyor?

Bu yıl ki Sanayi ve Ticaret Odalarının seçimlerinin ertelenmesine neden olan “Nace” kodu ile yükümlülüklerimiz belirleniyor. Yani nace (faaliyet) kodlarına göre iş; “az tehlikeli”, “tehlikeli”, “çok tehlikeli” olarak ayrılıyor. İşte bu noktada işyerininin nace kodu işveren için çok önemli.

Kısaca bazı maddeleri ertelenen kanun ile getirilen yükümlülüklere değinelim:

İşverenlerin çalıştırdıkları işçi sayısı 1 kişi dahi olsa İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle mükelleftir yada ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabilecektir. Bu yükümlülüğün yürürlülük tarihleri ise:

-1 kişi ile 50 kişi arası çalışanı bulunan “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” işletmeler için 30 Haziran 2014,

-Yine 1 kişi ile 50 kişi arası çalışanı bulunan “az tehlikeli” işletmeler için 30 Haziran 2016,

-50’den fazla çalışanı olan tüm işyerleri için 01 Ocak 2013.

Şimdide yürürlüğe girmiş olan ve işverenin hemen yerine getirmesi gereken zorunluluklardan bahsedelim:

-Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırmak,

-Mesleki riskleri önlemek için her türlü tedbir almak, eğitim vermek, gerekli araç gereçleri sağlamak,

-İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak,

-Acil durum planları yapmak, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında yeterli sayıda çalışanı görevlendirmek ve eğitim vermek,

-Tehlikeli işlerde “ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu” aldırmak,

-Tehlikeler konusunda işverenin gerekli tedbirler almasını isteme hakkına sahip çalışan temsilcisi atamak,

 -50 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak.

Tabi tüm bu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda yüklü miktarlarda idari para cezası var.

Evet, iş kazalarının önüne geçebilmek için işverenler kesinlikle bu önlemleri almalı. Ancak unutulan bir nokta var. İşletmelerin çoğu özellikle KOBİ’ler büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde. Tüm bunları yapmak ise ekonomik güç ister.

Diyelimki işletmeler bu yükümlüklerin tamamını yerine getirdi ve iş kazalarını önledi. Peki bu durumda neden ödüllendirme yok? Yani yapmayana idari para cezası var da yapana neden hiçbir şey yok! İşte bu noktada uygulanacak politika teşvik edici olsaydı, örneğin SGK priminden indirimler yapılsaydı bir çok işveren bu uygulamaları en kısa sürede yerine getirmeye çalışırdı.

Gül’ce; beklenen ve istenen sonuç için yürürlüğe konan yasa yerinde olsa da yasanın yükümlülüklerini yerine getirtmek için uygulanan politikanın yöntemi yanlış…