Makaleler Şubat 18th, 2015

İşletmelerin virüsü “işe devamsızlık”

Yazar Gül Çiçek Zengin

İşe devamsızlık hemen hemen her işletmenin sorunu olup önlem alınmaması durumunda büyük problemlere yol açmaktadır. Özellikle stratejik noktada çalışan personelin işe devamsızlığı alışkanlık haline getirmesi sonucunda diğer çalışanları da olumsuz etkilemekte ve işletme ekonomisinde mali kayıplara neden olmaktadır.

İşe devamsızlık bazen çalışanın kişilik yapısından kaynaklanmakla birlikte çoğunlukla işyerindeki bir çok nedenden kaynaklanmaktadır.

Yıllık yüzde 3‘den fazla işe devamsızlık oranına dikkat

İşletmelerdeki devamsızlık oranını hesaplamak için bir formül kullanılmaktadır. Bu formülü kullanarak çıkardığınız sonuç eğer yüzde 3‘den fazla ise işletmeniz için acilen önlem almanız gerekir. Çünkü işe devamsızlık işletmeler için bir hastalıktır. Bu hastalığın kökenine inilmezse bir virüs gibi işletmenin tüm faaliyetlerini etkileyerek çözülmesi zaman alan sorunlara neden olmaktadır.

Devamsızlık oranınızı hesaplamak için kullanılacak formül:

Devamsızlık oranı= devamsızlık yapılan işgünü sayısı/ (çalışan sayısı)X(Toplam işgünü)X100

Sorunun köküne inmek gerekir

Devamsızlığın nedenleri arasında maaş tatminsizliği, çalışma arkadaşlarıyla uyumsuzluk, çalışma ortamının sağlıksız ve güvensiz olması ve yönetici problemleri yer almaktadır.

Ancak araştırmalar devamsızlığın temel nedeninin birim yöneticilerden kaynaklandığını göstermektedir. Bu nedenle birim yöneticilerine bağlı çalışanların devamsızlığının sık sık kontrol edilmesi devamsızlık oranı daha da artmadan önlem alınmasını sağlayabilir.

İşyerlerinde devamsızlık oranını sıfıra indirmek mümkün değildir. Ancak alınacak bir çok önemle kabul edilebilir seviyeye indirmek mümkündür. Çalışma koşullarının iyileştirilerek rahat bir çalışma ortamı sağlamak, monotonluğu önlemek için iş rotasyonu yapmak, ödül ve teşvik sistemi uygulamak işe katılımı artıran en etkili yöntemlerdir.

Devamsızlık ülke ekonomisine de yük getiriyor

Devamsızlık sadece işletme ekonomisinde değil ülke ekonomisinde de birçok maliyetlere yol açmaktadır. İşletme açısından; işe devamsızlık yapan personelin yerine yeni personel arayışı, mevcut personellerin daha fazla çalıştırılarak fazla mesai ödenmesi, üretim/hizmet kalitesinde düşüşler, yeni istihdam edilen personelin yetiştirilmesinde geçen süreler, verilen eğitimin maliyetleri gibi yükleri bulunmaktadır.

Planda olmayan devamsızlığın yarattığı maliyetlerin birçok ülkede araştırılması yapılmıştır. Örneğin Avusturya’da devamsızlığın özel sektöre maliyeti yıllık 2 milyar dolar, kamu sektörüne 5 milyar dolardır. İngiltere’de ise devamsızlığın yıllık 13,2 milyar pound maliyete yol açtığı tespit edilmiştir. Maalesef ülkemizde bu konuda yapılmış kapsamlı bir araştırmaya ulaşılamamaktadır. Bu nedenle devamsızlığın özel sektöre ve kamu sektörüne yarattığı maliyet konusunda herhangi bir bilgiye sahip olunamamaktadır.