Makaleler Şubat 18th, 2015

İşletmelerin kalbi insandır

Yazar Gül Çiçek Zengin

Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için makine, sermaye, malzeme ve insan kaynağı gereklidir. Kaynakların tümünde devamlılık sağlayan işletmeler başarılarını uzun süre korumaktadır. Bu kaynaklardan birtanesinde kısa süreli eksiklik yaşandığında işletmenin faaliyetleri durmakla karşı karşıya kalmaktadır.

Makine, sermaye ve malzeme eksikliği bir şekilde giderilebilmekte, ancak aynı tecrübeye sahip insan kaynağı eksikliği kısa sürede giderilememektedir.

İnsana yatırım yapan işletmeler başarılı oluyor

İşletmeler küreselleşme ile birlikte yoğun bir rekabetle karşı karşıya kalmış durumda. Bu rekabet ortamından başarı ile çıkabilen işletmeler bilgiyi ve insan kaynağını en iyi biçimde kullanabilen işletmelerdir. İnsan kaynağını en iyi biçimde kullanabilmek, uygun personeli bulmak ve personele yatırım yaparak motivasyonunu sağlamaktan geçmektedir. Böylece çalışan ve müşteri memnuniyetleri artmakta, çalışanlar kurumla daha çok özdeşleşmekte ve iletişimleri gelişmektedir.

Son on yılda insan kaynakları konusunda pek çok çalışma yapılmakta, işletmeler insan kaynakları departmanları kurmaktadır. Sadece özlük dosyası hazırlayan ve maaş hesabı yapan personel departmanı yerine çalışan memnuniyetini önemseyen, performansa dayalı terfi ve ücretlendirme politikaları uygulayan, sürekli gelişimlerini sağlamak için eğitim planlaması yapan bir departman haline gelmiştir.

Hatta insana yatırım yapmayı benimseyen işletmelere “Investors in People” adında bir standart verilmeye başlanmıştır. 1990 yılında İngiltere’de geliştirilen bu standarda bugün 26 ülkede toplam 34.000 işletme ulaşmıştır. Yaklaşık 20.000 işletme de standarda ulaşma yolunda taahhüt aşamasındadır. Ülkemizde de birçok işletmenin sahip olduğu bu standardın amacı insana değer veren yönetim kültürünü işletmeye yerleştirmektedir.

İnsan kaybı işletmelere büyük yükler getirebiliyor

Bir personelin işletmeye alışıp işi öğrenmeye kadar geçen sürede personelin tecrübesizliği nedeniyle işletmeler üretimde yada hizmetlerinde bir çok hata ile karşılaşmaktadır. Hatalı üretim veya hizmet nedeniyle müşteri kaybı, itibar kaybı, iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye sokan çalışmalar, tecrübesizlik nedeniyle makine-techizata verilen zararlar… Bu tür hataların işletmeye getirdiği yük azımsanmayacak kadar büyüktür.

İşletmelerin kalbi insandır

“Fabrikalarımı alabilirsiniz, binalarımı yıkabilirsiniz fakat çalışanlarımı geri verirseniz bu işi aynen kurarım.” Henry Ford

Henry Ford’un da dediği gibi diğer tüm kaynaklarınız olsa bile çalışanlarınız olmadığı sürece faaliyetlerinizi sürdüremesiniz. Bu nedenle işletmeye can katan, hareket sağlayan, yenilikler getiren kaynak insan kaynağıdır. Yani insan işletmenin kalbidir. Bu nedenle insanın iş yaşamında mutlu olması, işini severek yapması, kendisini gerçekleştirmesi ancak yetenek ve yetkinliklerine uygun işe seçilmesi ile sağlanabilir. Bu noktada insan kaynakları departmanına çok büyük sorumluluk yüklenmektedir. Çünkü işletmenin kalbini sürekli dinamik tutmak, işletmenin sürdürülebilir başarısını sağlamak doğru işe doğru insanı bulmaktan geçmektedir.