Makaleler Şubat 18th, 2015

Günümüzde Bilinir Marka Olmak

Yazar Gül Çiçek Zengin

Günümüzden en az 20-30 yıl önce şirketlerini kurmuş olanlara ne kadar da şanslılar diye bakıyorum. O günün şartlarında şirketlerini kurmaları büyük cesaret ve emek gerektirse de günümüzde o cesaret ve emekten çok daha fazlası gerekiyor. O zamanlar sektörde ilkler içerisinde olduğu ve çok fazla rekabet de olmadığı için şirketin büyümesi ve bilinir bir marka olması daha kolaydı.

Eskiden ilk olanlar her zaman kazanırdı

Hedef kitlesinin ihtiyaçlarını iyi takip ederek piyasaya yıllar önce giren giren girişimci, kalitesinden ve stratejisinden ödün vermezse bilinir bir marka olarak uzun süre pazardan büyük bir pay alır.

Ancak günümüzde bilinir bir marka olmak ve pazardan büyük bir pay almak çok zordur. Pazara ilk giren olsa dahi küreselleşme ve ilerleyen teknoloji ile birlikte yurtiçi ve yurtdışındaki rakip sayısında artış fiyatları etkilemektedir. Ürüne ikame ürünler yaratılmakta yada ürün çeşitliliği artmaktadır. Bu durum tüketicinin tercihini büyük ölçüde etkilemektedir.

Günümüzde bilinir marka olmak için ayrıca bir efor daha sarfetmek gerekmektedir. Çünkü sadece reklamlarda yer almak ürünü satmak için yeterli olmuyor. Şirket sahipleri açısından hem iyi yönleri hem de kötü yönleri olan sosyal medya diye bir mecra var. Ürün yada hizmette yaşanan bir olumsuzluk sosyal medya üzerinden kısa sürede topluma ulaşabiliyor. Toplumda oluşan olumsuz imajı temizlemek ise o toplumda yer edinmekten çok daha uzun bir zaman alıyor.

Kaliteniz markanız

Pazarda edinilen yeri koruyabilmek ve zorlu rekabet şartlarına göğüs gerebilmek için müşteri odaklı hizmet sunarak, hem farklılık yaratmak hem ürün kalitesini korumak, hem de ihtiyaca tam olarak cevap vermek gerekmektedir. Yapılan araştırmalar özellikle kalitenin marka üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Çünkü bazı markaların bilinirliliği kalitesizlikten olurken bazıları da kalitesinden oluyor. Uzun yıllar kullanılmış ve kalitesinden ödün vermemiş markaların bilinirliliği daha fazla oluyor.

Marka değeri rekabet avantajı sağlar

Yüksek rekabetin olduğu bir pazarda yer edinebilmek için markalaşmaya önem vermek gerekir. Ancak ülkemizde özellikle aile şirketlerinde markalaşma ikinci plana atılmaktadır. Halbuki marka değerinin yüksek olması firmaya rekabet avantajı sağlar. Çünkü güçlü markalar fiyatlandırma konusunda rahat hareket ederler. Fiyatı genellikle onlar belirler. Diğer markalar fiyat kırsalar dahi onlar fiyatlarından ödün vermezler. Çünkü tüketiciler güçlü marka değerine sahip markalara karşı özel bir bağlılık ve güven duyarlar. Fiyatı ne olursa olsun ödediği bedelin karşılığını alacağını bildiği için o markayı edinme çabasına girerler.

Kısacası, şirketlerin rekabet edebilirliğini artırabilmeleri ve pazardaki yerlerini koruyabilmeleri için yapacakları en önemli çalışma markalaşma olmalıdır.