Makaleler Haziran 26th, 2013

Bazı maddeleri ertelenen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenlerin zorunlulukları nelerdir?

Yazar Gül Çiçek Zengin

30.06.2012 tarihinde kabul edilen  6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  ile ilgili kısa açıklamalar ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir. 6331 sayılı kanun  uygulamasına uymayan işverenler için yaptırımlar oldukça ağır olup gereken önem işverenler tarafından verilmelidir.

1-İşverenler çalıştırdıkları işçi sayısı 1 kişi dahi olsa İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI,İŞYERİ HEKİMİ ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİ görevlendirmekle mükelleftir.Bu kişileri kendi çalışanları arasından görevlendirebileceği gibi (yeterli niteliklere sahip ise) ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ nden de sağlayabilecektir.Bu yükümlülüğe uymayan işverenler için 5.390-TL ve aykırılığın devam ettiği her ay içinde 5.390-TL ceza uygulanacaktır.Bu yükümlülüğün yürürlük tarihi;

–  1 kişi ile 50 kişi arası çalışanı bulunan TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ işletmeler 30 Haziran 2014 tarihinden,

 –  Yine 1 kişi ile  50 kişi arası çalışanı bulunan  AZ TEHLİKELİ işletmeler 30 Haziran 2016 tarihinden,

 –  50 ‘ den fazla çalışanı olan tüm işyerleri için 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2-Yukarıda belirtilen yükümlülüğün yanında yürürlüğe girmiş olan ve hemen yapılması gereken yükümlülüklerin bazıları  şöyledir.

İŞVEREN;

  • Çalışanlara İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ eğitimlerinin alınması sağlar. Cezası 1.000-TL.
  • Mesleki risklerin önlenmesi,her türlü tedbir alınması,eğitim ve bilgi verilmesi ,gerekli araç ve gereçlerin sağlanmasından sorumludur. Cezası 2.000-tl
  • İş sağlığı ve güvenliği yününden RİSK DEĞERLENDİRMESİ yapmak veya YAPTIRMAK la yükümlüdür.(risk değerlendirmesi formu üzerine 31,12,2012 tarihi atılacak!)Yapılmamasında Cezası 3.000-TL.aykırılığın devam ettiği her ay için  4.500-tl.Bununla ilgili örnek form ektedir. Bu form örnek olup değişiklik gösterebilir.
  • Acil durum planları yapmakla,yangınla mücadele ve ilk yardım konularında yeterli sayıda çalışanı görevlendirmekle ve eğitim vermekle yükümlüdür. Cezası 1.000-TL
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutar,raporlar düzenler.İş kazaları ve meslek hastalıklarını ilgili kuruma 3 iş gününde bildirir. Cezası 2.000-tl
  • Çalışanların işe başlamadan önce ve çalıştığı sürece belirli periyotlarda (genellikle 1 yıl) sağlık raporu almasını sağlamakla yükümlüdür(tehlikeli işlerde “AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER SAĞLIK RAPORU”). Cezası 1.000-TL
  • Çalışanlar arasında yapılacak seçimle ; çalışan sayısı 2 ile 50 arasında olan işyerlerinde 1 kişiyi, 51-100 çalışanı olan işyerlerinde 2 kişiyi…  çalışan temsilcisi olarak atar. Bu temsilcinin tehlikeler konusunda işverenin gerekli tedbirler almasını  isteme hakkına sahiptir. Cezası 1.500-TL.
  • Çalışanı 50 den fazla olan işyerlerinde  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU oluşturur.