Makaleler Şubat 18th, 2015

Araştır, Geliştir, Destek Al, Rekabet Et!

Yazar Gül Çiçek Zengin

Ülkemiz dünyanın 17. büyük ekonomisi ve 32. ihracatcı ülkesi. Dünya Ekonomik Forumu’nun küresel rekabet endeksi sıralamasına göre zenginlik liginde Brezilya, Meksika, Güney Afrika, Romanya gibi ülkelerle birlikte 2. ligde. Birinci ligde ise kıta Avrupası ülkeleri, ABD, Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Japonya ve birkaç petrol-doğalgaz zengini ülke var. Güney Kore ve Singapur gibi ülkeler ise yarışa geç başladıkları halde zenginleşerek birinci lige giren ülkeler arasında.

Rekabetçiliğin temelini oluşturan inovasyon; kalkınmanın, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve toplumsal refahın anahtarıdır!

İhracatımızın sadece yüzde 2’si teknoloji ürünlerinden oluşuyor. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinin ve teknoloji-bilgi üreten bir toplum haline gelebilmesinin yolu son yıllarda çok sık duyduğumuz Ar-Ge, inovasyon kavramlarından geçmektedir.

Teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor. Ürün ve hizmetlerde teknolojinin hızına uyum sağlamak, rekabet etmek de giderek zorlaşıyor. İşletmelerin Ar-Ge, inovasyona yatırım yapmadan günümüzün rekabetçi piyasasında ayakta kalarak, rakiplerinin önüne geçebilmesi giderek zorlaşıyor.

Rekabet dünyasında iki seçeneğiniz vardır. Kaybedebilirsiniz. Ya da kazanmak istiyorsanız, değişirsiniz… Lester C. Thurow

Hiç şüphesiz ki yenilikçi faaliyetler için maddi imkanlar da gerekmektedir. Ancak özellikle KOBİ’ler günlerini kurtarmak için üretim ve satış faaliyetlerini yapar hale gelmişken yenilikçi faaliyetlere kaynak ayırabilecek durumda değildir.

İşte bu noktada ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmek amacıyla her geçen gün giderek artan oranlarda sağladığı destekler çok çok önemlidir. İşletmelerin bu destekleri en iyi şekilde kullanarak Ar-Ge, inovasyon faaliyetlerini ticari ürüne dönüştürmesi, işletmenin hem rekabet edebilirliğini artıracak, hem de ülkemizi teknoloji geliştiren ve ihracatını yapan bir ülke haline getirerek dünyanın ilk 10 ekonomisi olma hedefinine daha da yaklaştıracaktır.

İlgili kurumlar ve birçok sivil toplum kuruluşları işletmelere sağlanan Ar-Ge, inovasyon hibe destekleri konusunda bilgilendirme yapmak için etkinlikler düzenlemektedir. Ancak, sürekli açık olan, yani başvurmak için zaman gerektirmeyen programlar hakkında detay bilgiler verilmesine rağmen halen başvuruların istenen düzeye erişemediği görülmektedir. Başvuruların yeteri oranda olamamasının sebepleri arasında bazen işletmelerin bürokrasi işlemlerine dahil olmasından korkması bazen de destek programlarından haberi olmaması nedeniyle Ar-Ge, inovasyon faaliyetlerini kendi kaynakları ile gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır.

Ar-Ge yap, Giderlerin Azalsın!

Ayrıca birçok işletmenin Ar-Ge programlarından yararlanması karşılığında edinecekleri diğer teşviklerden de maalesef haberi yok. Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan bir işletme, faaliyeti süresince çalıştırdığı Ar-Ge personeli giderleri, prototip oluşturma için gereken makine-teçhizat-donanım giderleri dışında gelir vergisi teşviki, sigorta primi desteği, damga vergisi istisnası gibi desteklerden de yararlanmaktadır.

Eğer siz de yenilikçi bir fikre sahip girişimci, yada işletme iseniz çok geç kalmadan hem ülke hem de işletmeniz için Ar-Ge destekleri sağlayan Tübitak, Kosgeb, Sanayi Bakanlığı vb. kurumlara başvurun.