Makaleler Şubat 18th, 2015

Ar-Ge Projesi Başvurularının Bazıları Neden Desteklenmez?

Yazar Gül Çiçek Zengin

İlgili kurum ve kuruluşların son zamanlarda sık sık düzenlemiş olduğu bilgilendirme ve farkındalık arttırma etkinlikleri ile firmalar, devlet destekleri konusunda yeteri derecede bilgilenmeye başladı. Desteklerden yararlanan firma sayısı da arttı. Özellikle 2023 vizyonuna ulaşmak için Ar-Ge, inovasyona verilen önem ve teşvikler firmaları bu yönde çalışma yapmaya itti. Ancak bazı firmaların projeleri üstüste destek alabilirken bazılarının daha ilk başvuruda projesi reddedilebiliyor. Bu da firmanın motivasyonunun bozularak çalışmalarını yarım bırakmalarına yada faaliyetlerini kısıtlı bütçe ile kendi imkanları dahilinde devam etmelerine neden olmaktadır.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda her açıdan katma değer yaratacak bir ürünün çıkabilecek olmasına rağmen bazı projelerin desteklenmemesinin birçok nedeni bulunmaktadır.

Ar-Ge destekleri seri üretim aşamasına gelmiş ürüne verilmez

Bilgilendirme toplantılarındaki yanlış anlama yada danışmanlar tarafından yanlış yönlendirilme nedeniyle birçok proje başvurusu prototipi yapılmış ürün için yapılmaktadır. Halbuki Ar-Ge desteği; teknolojik/teknik yapılabilirlik etüdü, tasarım uygulama, tasarım doğrulama, deneme üretimi ve tip testleri, prototip üretimi vb. çalışmalara verilmektedir. Prototipi, deneme üretimi ve/veya testleri yapılmış yada tasarımı doğrulanmış bir ürün için Ar-Ge desteğinden yararlanmak mümkün değildir. Bu nedenle yenilikçi fikri olan girişimci yada firmalar henüz araştırma aşamasındayken projelerini hazırlayıp başvuru yaparlarsa ve proje konusunda uzman akademisyenlerden destek alırlarsa yenilikçi ve katma değeri yüksek bir ürün elde edebilir, belirlediği başarı ölçütlerine hedeflenen zaman ve planda ulaşmayı sağlayabilir.

Ar-Ge ile Ür-Ge kavramları birbirleri ile karıştırılabilmektedir

Bir çok Ar-Ge projesinin desteklenmemesinin nedeni de projenin gerçek Ar-Ge faaliyetlerini içermeyip Ür-Ge yani ürün geliştirme faaliyetlerini içermesidir. Teknolojik/teknik olarak yenilik içermeyen faaliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu nedenle proje hazırlığına başlamadan önce fikrin Ar-Ge destekleri kapsamına girip girmediğinin iyice analiz edilmesi gerekmektedir.

Seri üretim aşamasına gelmiş projeler de desteklenmektedir

Kobi’lerin en büyük sıkıntısı ekonomik imkanlarının kısıtlı olmasıdır. Faaliyetleri sonucunda yenilikçi bir ürün elde etseler dahi bu ürünü seri üretime geçirebilmek için yeterli ekonomik kaynakları bulunmamaktadır. Devlet bu noktada da Kobi’lere destek çıkmaktadır. Ar-Ge projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarı ile tamamlanmış, doktora çalışması sonucunda yenilikçi ürün elde edilmiş yada patent ile korunmuş ürünün pazara uygun şekilde ticarileştirilmesi için seri üretim desteği verilmektedir. Bu destek kapsamında; personel gideri ile birlikte seri üretime yönelik makine-teçhizat alımları da desteklenmektedir.