Makaleler Temmuz 6th, 2012

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programlarına proje hazırlayan işletmelerin dikkat etmesi gereken noktalar

Yazar Gül Çiçek Zengin

İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren bir çok sanayi işletmesi ile ar-ge, inovasyon projeleri hazırlama konusunda görüşmelerde bulundum. Görüşmelerde gözlemlediğim kadarıyla, gerçekten ar-ge çalışması yapan firmalar ya yanlış yönlendirildiği yada tam anlamıyla bilgilendirilmediği için proje başvuruları reddedilmekte yada proje bütçeleri revize edilmektedir.

Peki ar-ge, inovasyon destek programına proje hazırlayacak firmaların dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

Desteklenebilecek ar-ge aşamaları (örnektir);

 • Kavram geliştirme
 • Teknolojik/teknik yapılabilirlik etüdü
 • Tasarım, tasarım uygulama ve doğrulama çalışmaları
 • Prototip çalışmaları
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri v.b.

Bu aşamalarda dikkat edilecek en önemli nokta bütçe kalemleri hazırlanması esnasında makine-teçhizat alımları ile ilgilidir. Ar-ge, inovasyon projelerine Devletin verdiği destekler seri üretime yönelik değildir (pres, abkant, punch ve bunun gibi seri üretime yönelik makine alımları desteklenmemektedir.). Ar-ge çalışmaları esnasında gereken alet, teçhizat, malzeme ve sarf giderler, yazılım giderleri, personel giderleri vb. direk ar-ge aşaması için gereken giderler desteklenmektedir.

Bu aşamadan sonra yapılan proje başvuruları bu program kapsamında desteklenmemektedir. Endüstriyel uygulamaya yönelik yapılacak proje başvurularında ise bazı kriterler belirlenmiştir:

 • Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projeler*
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin

sahipleri söz konusu bu programa başvurabilir.

*Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda söz konusu desteklerden yararlanmak için, henüz ar-ge, inovasyon aşamasını tamamlamadan proje başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

Proje hazırlama esnasında ise aşağıdaki noktalara mutlaka dikkat çekiniz:

 • Projenin teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü (çözüm aranacak problemler ve sağlanacak özgün katkı)
 • Proje çıktısının yurtiçi ve yurtdışı benzerlerine göre karşılaştırmalı üstünlüğü
 • Proje çıktısının ithal edilen ürün/teknolojinin yerini alma ve ihraç potansiyeli
 • Proje faaliyetlerinin ve çıktısının çevreye olan etkileri
 • Proje çıktısını ticarileştirme potansiyeli