Tezleri Haziran 28th, 2011 Yazar:

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezi: “Sosyal Güvenlik Destek Primi’nin Kayıtdışı İstihdam Üzerindeki Etkisi” Doktora Tezi: “İşletmelerde Devamsızlık Eğilimi; Nedenleri ve Sonuçları Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde Alan Araştırması” (Yazım Aşamasında)