Diğer Mayıs 28th, 2012

İzmir’de Çalışmanın Zorluğu

Yazar Gül Çiçek Zengin

İzmir’de yaşamanın güzelliği kadar çalışmanın zorluğu var. İzmir turizm şehri mi yoksa sanayi şehri mi? Turizm şehrimi bilemem ama sanayi şehri olmadığı kesin. İstihdam problemi var, teşvikler yetersiz ve bu yüzden yatırımcıların çoğu Manisa’ya kaçıyor. Varolan şirketlerin çoğu aile şirketi ve gelişime açık değil. İnovasyon çalışması yapmazlar. Üniversite-Sanayi işbirliğine önem vermezler. Şirketlerini geliştirmek için dışarıdan destek alma çabaları olsa da sonuçlandırmazlar yada sonuçlandırmaları 2-3 ayı bulur. Üretimle birebir ilgili departmanları dışında hiçbir departmanın eğitimine ve motivasyonuna önem vermezler.

İzmir’de kalifiye personel bulmak da  zordur. Çünkü çoğu İstanbul’a kaçmıştır. Bulamadığınız için tecrübesiz personel alır ve yetiştirmeye çalışırsınız. Sonuç; o personel de sizi bırakıp gider.

Yazın İzmir’li işadamlarını bulmak zordur. Aslında kentin genel sorunudur bu. Yaz geldi mi sadece işadamlarında değil çalışanlarda da rahatlama eğilimi vardır ve işe devamsızlık oranları artar. Hantal bir şehirdir İzmir.

Peki bu şehri bu hantallıktan kurtarmak için ne yapmak lazım?

1. Öncelikle işverenlerin ve çalışanların sosyo-ekonomik profilleri analiz edilecek

2. İşverenlerin istemiş olduğu çalışan profilleri belirlenecek

3. Çalışanların işverenlerden beklentileri analiz edilecek

4. Sonuçlar sentezlenerek İzmir İşçi-İşveren profili ortaya konacak

5. İzmir yatırım potansiyeli analizi yapılacak

5. Yatırım potansiyeli doğrultusunda  işçi-işveren ihtiyaç analizi ortaya çıkarılacak

6. İhtiyaçlar doğrultusunda Üniversite yada Meslek Liseleri ile  işbirliği yaparak teknik eğitim ve uygulamalı eğitim programları yapılacak

7. Şirketlerin kurumsal gelişmeleri için özel destek programları çıkarılarak kurumsallaşmaları sağlanacak

Daha birçok başlık buraya eklenebilir tabiki. Umarım ilgili kurum ve kişiler İzmir’in bu sıkıntısını bir an önce göz önüne alarak çalışmalarına başlarlar.