Diğer Kasım 28th, 2012

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programını Açıkladı

Yazar Gül Çiçek Zengin

Program Adı:

 • Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı

Programın Amacı:

 • TR22 Düzey 2 Bölgesi’ne gelen turistlerin ortalama konaklama sürelerinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Başvuru Rehberinde sıralanan kâr amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar

Programın öncelikleri:

 • Bölgenin Turizminin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtılması
 • Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması
 • Turizm Hizmetlerinde Kalite ve Çeşitliliğin Artırılması
 • Turizm Hizmetleri İçin Gerekli Enerji İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanması

Destek Miktarları:

 • Asgari Tutar: 50.000 TL
 • Azami Tutar: 450.000 TL
 • Programın Toplam Bütçesi: 5.000.000 TL
 • Asgari Destek Oranı: %25
 • Azami Destek Oranı: %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar) %75 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)

Proje Süresi:

 • Azami 12 ay

Son Başvuru Tarihi:

 • 15.02.2013

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız