Diğer Kasım 28th, 2012

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programını Açıkladı

Yazar Gül Çiçek Zengin

Program Adı:

 • Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı:

 • Güney Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin ve kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliklerinin artırılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • KOBİ’ler, Kooperatifler, Birlikler ve Ticaret Borsaları

Programın öncelikleri:

 • Tarıma dayalı sanayi sektöründe pazarlama, ihracat ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması
 • Tarıma ve tarıma dayalı sanayi sektörüne yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması
 • Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründeki uygulamalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması
 • Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracat, yenilikçilik, pazarlama kapasitesinin artışına katkıda bulunacak ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi

Destek Miktarları:

 • Asgari Tutar: 50.000 TL
 • Azami Tutar: 450.000 TL
 • Programın Toplam Bütçesi: 6.000.000 TL
 • Asgari Destek Oranı: %25
 • Azami Destek Oranı: %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar) %75 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)

Proje Süresi:

 • Azami 12 ay

Son Başvuru Tarihi:

 • 15.02.2013

Ayrıntılı Bilgi İÇin Tıklayınız