Diğer Kasım 5th, 2012

04 Kasım 2012 tarihi itibariyle yeni KOBİ Tanımı

Yazar Gül Çiçek Zengin

04 Kasım 2012 tarihli 28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yeni KOBİ Tanımı

Eski KOBİ Tanımı

 YENİ KOBİ TANIMI

Mikro İşletme

·         Çalışan Sayısı 10 Kişiden az

·         Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 1 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler

·         Çalışan Sayısı 10 Kişiden az

·         Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 1 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler

Küçük işletme

·         Çalışan sayısı 50 kişiden az

·         Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 5 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler

·         Çalışan sayısı 50 kişiden az

·         Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 8 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler

Orta Büyüklükteki İşletme

·         Çalışan sayısı 250 kişiden az

·         Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 25 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler

·         Çalışan sayısı 250 kişiden az

·         Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 40 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler