Makaleler Şubat 18th, 2015 Yazar:

KOBİ’lerin ihtiyaçları neler?

Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin kısaltılması olan KOBİ, kendi içerisinde mikro ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli olarak ayrılıyor. Ülkemizdeki firmaların yüzde 99‘unu KOBİ’ler oluşturuyor. 2012 yılı TÜİK verilerine göre istihdamın yüzde 76‘sı, maaş ve ücretlerin yüzde 53‘ü, cironun yüzde 63‘ü, ithalatın yüzde 38,5‘i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz 2023 vizyonuna, ihracatın yüzde 62‘sini gerçekleştiren KOBİ’ler […]

Makaleler Şubat 18th, 2015 Yazar:

Hem kadın hem anne adayı hem de çalışan olmak!

Kadınların iş hayatında yer edinmeleri ve hedefledikleri noktaya ulaşmaları erkeklerden daha zordur. Çünkü büyük fedakarlık göstermeleri gerektiren bir yol vardır önünde. Henüz anne adayı iken yaşamaya başladıkları ayrımclık ve zorluklar, yerini anne olduktan sonra başka zorluklara bırakacaktır. Tüm bu zorluklara göğüs gererek iyi bir kariyer yapmayı ve iyi bir anne olmayı başarabilen kaç kadın vardır […]

Makaleler Şubat 18th, 2015 Yazar:

Günümüzde Bilinir Marka Olmak

Günümüzden en az 20-30 yıl önce şirketlerini kurmuş olanlara ne kadar da şanslılar diye bakıyorum. O günün şartlarında şirketlerini kurmaları büyük cesaret ve emek gerektirse de günümüzde o cesaret ve emekten çok daha fazlası gerekiyor. O zamanlar sektörde ilkler içerisinde olduğu ve çok fazla rekabet de olmadığı için şirketin büyümesi ve bilinir bir marka olması […]

Makaleler Şubat 18th, 2015 Yazar:

Ar-Ge Projesi Başvurularının Bazıları Neden Desteklenmez?

İlgili kurum ve kuruluşların son zamanlarda sık sık düzenlemiş olduğu bilgilendirme ve farkındalık arttırma etkinlikleri ile firmalar, devlet destekleri konusunda yeteri derecede bilgilenmeye başladı. Desteklerden yararlanan firma sayısı da arttı. Özellikle 2023 vizyonuna ulaşmak için Ar-Ge, inovasyona verilen önem ve teşvikler firmaları bu yönde çalışma yapmaya itti. Ancak bazı firmaların projeleri üstüste destek alabilirken bazılarının […]

Makaleler Şubat 18th, 2015 Yazar:

Sosyal Güvencesiz Çalışan Haksız Rekabete Yol Açıyor!

Ülkemizde sosyal güvenlik alanındaki ilk düzenlemeler 1800’lü yılların ikinci yarısında madencilik sektöründeki riskleri azaltmak için yapılmıştır. Son elli yılda yapılan düzenlemeler sonucunda günümüze gelindiğinde sosyal güvenlik sistemi önemli bir yol katetmiştir. Yeterli olmasa da asgari ücret düzenlemesi, sosyal güvenlik primi uygulamaları, iş kanununun getirdiği yükümlülükler, zorunlu iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve denetimleri… İşçi açısından […]

Makaleler Şubat 18th, 2015 Yazar:

Ekonomide öncü deprem!

Ekonomik krizlere karşı önlem alabilmek için geleceği öngörebilmek, geleceği öngörebilmek için de geçmişi incelemek gerekir. 20.ve 21. yüzyıldaki ekonomik krizlere baktığımızda krizlerin genellikle finans kesimi, yani hisse senedi piyasasındaki büyük çöküşler, döviz piyasalarında yaşanan sert ani çıkış ve inişler, likidite sıkışıklığı ve bankacılık sisteminde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını görüyoruz. Şiddeti ve süresi yönünden dünyadaki en büyük […]