Diğer Kasım 28th, 2012 Yazar:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programını Açıkladı

Program Adı: Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Programın Amacı: Güney Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin ve kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliklerinin artırılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ’ler, Kooperatifler, Birlikler ve Ticaret Borsaları Programın öncelikleri: Tarıma dayalı sanayi sektöründe pazarlama, ihracat ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması […]

Diğer Kasım 28th, 2012 Yazar:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programını Açıkladı

Program Adı: Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Programın Amacı: Güney Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin ve kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliklerinin artırılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ’ler, Kooperatifler, Birlikler ve Ticaret Borsaları Programın öncelikleri: Tarıma dayalı sanayi sektöründe pazarlama, ihracat ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması […]

Diğer Kasım 28th, 2012 Yazar:

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programını Açıkladı

Program Adı: Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı Programın Amacı: TR22 Düzey 2 Bölgesi’ne gelen turistlerin ortalama konaklama sürelerinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: Başvuru Rehberinde sıralanan kâr amacı güden ve gütmeyen kuruluşlar Programın öncelikleri: Bölgenin Turizminin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtılması Alternatif Turizm […]

Diğer Kasım 13th, 2012 Yazar:

Bursa Sanayisinin Üniversite İşbirliğine Yaklaşımı Üzerine İlk İzlenimlerim

Bugün Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Ar-Ge günlerine katıldım. Geçen yıl da İzmir’de Ege Üniversitesi’nin düzenlediği günlere katılmıştım. İzmir’deki Ar-Ge etkinliğine sanayiden gelen ziyaretçilerin çok olmaması beni üzmüştü. Bursa sanayicisinin İzmir’den farklı olduğunu ve daha ilgili olduğunu duymuştum. Ancak bugün karşılaştığım manzara İzmir’den farksızdı. Ar-Ge günleri içerisinde Bursa İli Sanayi Envanterinin çıkarılması konusunda bir çalıştay da […]

Diğer Kasım 5th, 2012 Yazar:

04 Kasım 2012 tarihi itibariyle yeni KOBİ Tanımı

04 Kasım 2012 tarihli 28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yeni KOBİ Tanımı Eski KOBİ Tanımı  YENİ KOBİ TANIMI Mikro İşletme ·         Çalışan Sayısı 10 Kişiden az ·         Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan biri 1 Milyon TL’yi aşmayan […]